Tuesday, December 16, 2014

PERATURAN LESEN MEMANCING MULAI TAHUN 2015


PERATURAN BARU PEMANCING WAJIB ADA LESEN MEMANCING MULAI TAHUN 2015

Menerusi kenyataan rasmi Jabatan Perikanan Malaysia, peraturan baharu pelaksanaan lesen memancing dijangka akan dilaksanakan pada tahun 2015. Difahamkan, tujuan utama lesen memancing dilaksanakan adalah untuk mengawal populasi ikan serta mengelakkan aktiviti yang menyalahi undang-undang seperti pengeboman ikan. 

Pada masa yang sama, individu yang tidak memiliki lesen memancing boleh dikenakan denda RM500.00 bagi kesalahan pertama, kedua dan ketiga manakala boleh dibawa ke Makhamah jika melakukan kesalahan buat kali keempat. Menurut Jabatan Perikanan lagi, kajian ini telah dilakukan selama 12 tahun dan dijangka akan diwartakan pada 2015 setelah mendapat kelulusan dari Lembaga Perlesenan dan Majlis Perundangan Negara.

OBJEKTIF UTAMA PERATURAN LESEN MEMANCING MULAI TAHUN 2015 

Perlesenan sukan memancing adalah salah satu usaha untuk membangunkan sumber perikanan dan menaik taraf sukan rekreasi memancing di lautan. Selain mengelakkan aktiviti yang menyalahi undang-undang, perlesenan memancing ini juga dapat memastikan populasi sesetengah spesis ikan dapat dikawal.

HARGA LESEN MEMANCING MULAI TAHUN 2015

Yuran yang dicadangkan dalam perlaksanaan perlesenan ini ialah RM10.00 per tahun seorang dan setiap pemancing akan dibekalkan satu buku log bagi mengumpulkan maklumat hasil dan tangkapan ikan di lautan. 

PEKELILING CADANGAN LESEN MEMANCING OLEH JABATAN PERIKANAN MALAYSIA

Difahamkan peraturan lesen memancing oleh Jabatan Perikanan telah diwartakan sejak 27 November 2014 dan dijangka akan dibentangkan pada tahun 2015 untuk mendapat kelulusan sebelum ianya dikuatkuasakan di seluruh negara. Taklimat mengenai peraturan baru pelesenan memancing 2015 juga telah dimaklumkan kepada persatuan pemancing di setiap negeri.


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...