Tuesday, December 3, 2013

GARIS PANDUAN - 5S


Mengikut 'Garis Panduan Susunatur Ruang Kerja Individu'...

- Tidak boleh disimpan sebarang alat tulis di atas meja di mana alat tulis hendaklah disimpan di bahagian atas laci!
Hurmmm...

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...